Garanti – Anti-Rust Ringen

Nyborg Antirust & Bilpleje er en del af Anti-Rust RingenHvem er vi?

Anti-Rust ringen, som blev stiftet den 16. december 1982, er en sammenslutning af professionelle og selvstændige rustbeskyttelsescentre i Danmark, med det formål at give rustgaranti dækkende køretøjer fra personvogne til store busser og lastvogne.
Anti-Rust ringens medlemmer er uafhængige af produktleverandører. Til gengæld forlanger vi af vore medlemmer, at de anvender produkter, som opfylder de svenske SIS-normer og behandler efter ML-metoden.
Medlemmer af Anti-Rust Ringen har opbygget en garantifond til sikring af vore kunder, således at der altid er dækning for eventuelt opståede rustskader. Midlerne i fonden fremkommer ved, at hvert enkelt center betaler et garantibeløb for hver udført garanti beskyttelse.
Fondsmidlerne kan udelukkende anvende til dækning af rustskader, og er således sikret mod udefra kommende krav i tilfælde af medlemsophør. Udover garantifonden har vi en reservefond, hvis midler kun vil blive anvendt i det tilfælde, at der ikke er dækning fra et centers konto. Dette er en ekstra sikkerhed for vore kunder.
Ved en eventuel rustskade vil det enkelte center vurdere rustskaden og sammen med bilejeren aftale reparationsforløber.
Anti-Rust Ringen har aldrig haft rustskader, der er vidergivet til DTI eller anden instans på grund af uenighed.
I forbindelse med vores interne kvalitetskontrol, har vore kunder mulighed for at få en uvildig kontrol hos FDM.
 
Garanti:
I Anti-Rust Ringen kan vil tilbyde dig Danmarks bedste rustgaranti. Modsat den 6 eller 8 års garanti du sikkert har på din nye bil, yder Anti-Rust Ringen langtidsgaranti en reel sikkerhed, som du ellers kunne kigge langt efter i bakspejlet.
 
Mange års resultater med Anti-Rust ringens rustbeskyttelser har været så succesfulde, at vil tør tilbyde dig 30 års garanti på nye biler og op til 12 måneders garanti på gamle biler.
Blot forlanger vi, at den bil genbehandles hvert andet år og eventuelt montering af inderskærme for og bag. Kom ind og lad os skrue den helt rigtige garantiordning sammen til din bil.
 

Bestemmelser:

Gennemrustningsgaranti:
Garantien løber i antal år som anført i garantibeviset. Dog maximalt 30 år fra 1. reg. dato og omfatter biler indtil 12 mdr. gamle, som rustbeskyttes efter ML-metoden i intervaller som anført.

- 30 års garanti KAN gives til nye biler fra 0-12 måneder gamle.
- 20 års garanti KAN gives til biler der er mere end 12 måneder og indtil 24 måneder gamle.
- 15 års garanti KAN gives til biler der er mere end 24 måneder gamle og op til 60 måneder gamle.

Alle biler skal være forsynet med inderskærme, og hvis muligt monteres med bagskærmskantlister. Alle behandlinger skal foretages på bilejerens bekostning hos en Anti-Rust Ring station og dokumenteres på med et garantibevis med stempel, underskrift og garantimærke samt dato.
 
Bortfald af garanti:
Garantien bortfalder, hvis ovennævnte behandlinger ikke er foretaget, eller tidsintervallerne ikke er overholdt.
 
I garantiperioden dækker garantien reparationer af rustskader (gennemrustning) på karrosseri og chassis, der er opstået fra den rustbeskyttende side af karosseripladen.
Garantireparationer skal udføres på en Anti-Rust station.
 
Sammenslutningen har oprettet en garantifond. Fondens midler tjener som sikkerhed for betaling af evt. garantireparationer.
 
Garantien dækker ikke:

  • Skader som dækkes af andre fabrikanters garanti, bilens kaskoforsikring eller andre forsikringer.
  • Rustskader, som opstår på forkromede dele, lakerede dele, som ikke foreskrives behandlet efter ML-metoden, udstødningssystem, motorblok, differentiale, bagbro, forbro, styretøjsdele, herunder ophæng og bolte, bencintank, bremserør, hydraulikrør, rørgennemføringer, kofangere, tag, tagstolper samt øverste del af rudestolper.
  • Skader forårsaget af uforsigtig behandling med opløsningsmidler som f.eks. benzin, batterisyre o.s.v. Skader som er fremkaldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller skader, som har forbindelse med forhold, der er fortiet eller hvorom, der er afgivet urigtige oplysninger.
  • Skader som skyldes, at bilen har været dårligt vedligeholdt, herunder især i lakmæssig henseende, eller så misligholdt, at dette har medført øget risiko for rust.
  • Skader på steder, hvor hulrum er udfyldt med skumplast eller andre lignende materialer, som har umuliggjort rustbeskyttelse efter ML-metode.
  • Følgeskader, værdiforringelse eller stilstandserststning i forbindelse med garantireparation.
  • Dersom inderskærmen afmonteres bortfalder garantien på bilen.
  • Hvor producenten foreskriver, at der ikke må bores huller eller sprøjtes på grund af sikkerhedsudstyr.

 
Trafikskader:
I tilfælde af trafikskade el. lign. Skal de udskiftede eller reparerede dele inden en måned behandles hos en Anti-Rust Ring station. Delbehandlingen skal dokumenteres på garantibeviset med stempel og underskrift samt dato. I modsat fald bortfalder garantien.   
 
Se nærmere beskrivelse under – www.antirustringen.dk

Kontakt